Bãi biển Trung Lương ở Bình Định

Bãi biển Trung Lương ở Bình Định

Photo Minh Bùi 10.2015

Bãi biển Trung Lương ở Bình Định

Bãi biển Trung Lương ở Bình Định

Bãi biển Trung Lương ở Bình Định

Nhận xét