Bãi biển thành phố Quy Nhơn - 10.2015

Bãi biển thành phố Quy Nhơn - 10.2015

Photo Minh Bùi

Bãi biển thành phố Quy Nhơn - 10.2015

Bãi biển thành phố Quy Nhơn - 10.2015

Bãi biển thành phố Quy Nhơn - 10.2015

Nhận xét