Bài đăng

Thăm làng Phun - Pleikep dân tộc Jarai ở Gia Lai

Thăm làng dân tộc Bahnar ở Kontum

Tham quan Kontum với những dấu ấn của Thiên chúa giáo

Tham quan làng M'nong trên hồ Lak