• Home
  • Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Photo Phương Bùi

Hai chú khỉ con trong khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ
Hai chú khỉ con trong khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ - Photo Phương Bùi

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ
Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ - Photo Phương Bùi

Rừng ngập mặn Cần Giờ
Rừng ngập mặn Cần Giờ - Photo Phương Bùi

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Đầm Dơi, nơi có hàng ngàn con Dơi trú ngụ trên rừng Đước
Đầm Dơi, nơi có hàng ngàn con Dơi trú ngụ trên rừng Đước - Photo Phương Bùi

Đi xuồng tham quan KDL Vàm Sát, Cần Giờ
Đi xuồng tham quan KDL Vàm Sát, Cần Giờ - Photo Phương Bùi

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Câu cá giải trí trong khu du lịch Vàm Sát
Câu cá giải trí trong khu du lịch Vàm Sát - Photo Phương Bùi


Đài quan sát


Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ
Khu vực nuôi cá Sấu

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Bạn có muốn thử một lần câu Cá ...Sấu
Bạn có muốn thử một lần câu Cá ...Sấu - Photo Phương Bùi

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Khám phá khu du lịch Vàm Sát, Cần Giờ

Post a Comment

Vietnam Travel Agency

Hanh Trinh Viet - Viet Ventures
We are travel agency in Ho Chi Minh City since 1999, major on organizing tailor made tour for private group travel throughout Vietnam, the art photography tour and the hospitality management
Lang Truong Tho Farm Camping
Reservation minhbui@dulichhanhtrinhviet.com +84909.088.715
Photo Tour Vietnam
Reservation victorbuian@gmail.com WhatsApps +84908.618.571

Blog Archive