HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

Photo An Bùi

HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

HTV tham quan chùa ở Sóc Trăng 2014

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét