• Home
  • Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Du lịch làng nghề là một trong những nét đặc sắc ở Hà Nội. Nơi đây còn giữ lại được những làng nghề thủ công truyền thống được truyền lại từ nhiều thế hệ

Làng tương bần ở Hưng Yên
10.2022

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Tham quan làng làm Tương Bần ở Hưng Yên

Post a Comment

Vietnam Travel Agency

Hanh Trinh Viet - Viet Ventures
We are travel agency in Ho Chi Minh City since 1999, major on organizing tailor made tour for private group travel throughout Vietnam, the art photography tour and the hospitality management
Lang Truong Tho Farm Camping
Reservation minhbui@dulichhanhtrinhviet.com +84909.088.715
Photo Tour Vietnam
Reservation victorbuian@gmail.com WhatsApps +84908.618.571

Blog Archive