• Home
  • Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Giai đoạn tháng 10, 11 hàng năm cũng chính là mùa nước nổi ở miền tây. Và cũng chính trong mùa này, cảnh sắc ở miền tây thay đổi hẳn, rất nhiều hoạt động của người dân gắn với sông nước xuất hiện như đua bò, đua ghe ngo, thu hoạch bông súng, thu hoạch cỏ bàng.. Và đó cũng chính là khoảng thời gian lý tưởng trong năm để trải nghiệm một Mekong rất đời thường, rất dung dị

Mekong mùa nước nổi

Tháng 10.2022


Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Du lịch miền tây mùa nước nổi

Post a Comment

Vietnam Travel Agency

Hanh Trinh Viet - Viet Ventures
We are travel agency in Ho Chi Minh City since 1999, major on organizing tailor made tour for private group travel throughout Vietnam, the art photography tour and the hospitality management
Lang Truong Tho Farm Camping
Reservation minhbui@dulichhanhtrinhviet.com +84909.088.715
Photo Tour Vietnam
Reservation victorbuian@gmail.com WhatsApps +84908.618.571

Blog Archive