Trải nghiệm đi xe địa hình tại Bàu Trắng, Mũi Né

Trải nghiệm đi xe địa hình tại Bàu Trắng, Mũi Né. Tháng 3.2019
Trải nghiệm đi xe địa hình tại Bàu Trắng, Mũi Né. Tháng 3.2019Cảm giác ngồi trong xe thật hồi hộp khi xuống dốc, nhất là khi đi cùng con nhỏ
Cảm giác ngồi trong xe thật hồi hộp khi xuống dốc, nhất là khi đi cùng con nhỏNhận xét