Biển Mũi Né chào ngày mới

Biển Mũi Né chào ngày mới. Tháng 3.2019
Biển Mũi Né chào ngày mới. Tháng 3.2019

Ngư dân vá lưới, Mũi Né, tháng 3.2019
Ngư dân vá lưới, Mũi Né, tháng 3.2019


Bình minh Mũi Né
Bình minh Mũi NéNhận xét