Du lịch Ninh Bình mùa lễ hội 2014

Du lịch Ninh Bình mùa lễ hội 2014

Photo Gilles Bloudeau

Du lịch Ninh Bình mùa lễ hội 2014

Du lịch Ninh Bình mùa lễ hội 2014

Du lịch Ninh Bình mùa lễ hội 2014

Du lịch Ninh Bình mùa lễ hội 2014

Du lịch Ninh Bình mùa lễ hội 2014

Du lịch Ninh Bình mùa lễ hội 2014

Du lịch Ninh Bình mùa lễ hội 2014

Nhận xét