Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Photo An Bùi

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư
Đây là đường mòn trong Trà Sư vào mùa khô. Còn vào mùa nước nổi thì bạn phải đi bằng Tác Ráng

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Tháp quan sát toàn cảnh khu vực Rừng Tràm Trà Sư
Tháp quan sát toàn cảnh khu vực Rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Quang cảnh Rừng Tràm Trà Sư, nhìn từ Tháp Quan Sát
Quang cảnh Rừng Tràm Trà Sư, nhìn từ Tháp Quan Sát

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét