• Home
  • Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Photo An Bùi

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư
Đây là đường mòn trong Trà Sư vào mùa khô. Còn vào mùa nước nổi thì bạn phải đi bằng Tác Ráng

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Tháp quan sát toàn cảnh khu vực Rừng Tràm Trà Sư
Tháp quan sát toàn cảnh khu vực Rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Quang cảnh Rừng Tràm Trà Sư, nhìn từ Tháp Quan Sát
Quang cảnh Rừng Tràm Trà Sư, nhìn từ Tháp Quan Sát

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Mùa khô ở rừng Tràm Trà Sư

Post a Comment

Vietnam Travel Agency

Hanh Trinh Viet - Viet Ventures
We are travel agency in Ho Chi Minh City since 1999, major on organizing tailor made tour for private group travel throughout Vietnam, the art photography tour and the hospitality management
Lang Truong Tho Farm Camping
Reservation minhbui@dulichhanhtrinhviet.com +84909.088.715
Photo Tour Vietnam
Reservation victorbuian@gmail.com WhatsApps +84908.618.571

Blog Archive