Bãi biển Sơn Hào ở đảo Quan Lạn

Bãi biển Sơn Hào ở đảo Quan Lạn

Photo An Bùi

Bãi cát trắng mịn của bãi Biển Sơn Hào, đảo Quan lạn
Bãi cát trắng mịn của bãi Biển Sơn Hào, đảo Quan lạn

Bãi biển Sơn Hào ở đảo Quan Lạn

Bãi biển Sơn Hào ở đảo Quan Lạn

Bãi biển Sơn Hào ở đảo Quan Lạn

Bãi biển Sơn Hào ở đảo Quan Lạn

Rừng Trâm ven bãi tắm Sơn Hào được trồng để chống gió biển
Rừng Trâm ven bãi tắm Sơn Hào được trồng để chống gió biển

Bãi biển Sơn Hào ở đảo Quan Lạn

Bãi biển Sơn Hào ở đảo Quan Lạn

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét