Du Lịch Hành Trình Việt - Viet Ventures

Post Page Advertisement [Top]

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Ảnh và Bài: An Bùi @ 11.2013


Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn
Người dân sống trong Vườn Quốc Gia Ba Bể

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn
Người dân sống trong Vườn Quốc Gia Ba Bể

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn
Nụ cười rạng rỡ của cụ Bà bán hàng rong

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn
Làng Pac Ngòi

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn
Làng Pac Ngòi
Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Phong cảnh Hồ Ba Bể, Bắc Kạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

DU LỊCH HÀNH TRÌNH VIỆT VIET VENTURES