• Home
  • Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Chuyến đi Bà Nà tháng 5 trời đột nhiên mưa nhẹ không như thường ngày, tuy nhiên khi lên đến đỉnh Bà Nà thì trời không mưa, có chút nắng nhẹ cho đến giữa trưa thì chuyển hẳn sang sương mù. Trải nghiệm du lịch trong màn sương thật đặc biệt và đã mắt, bạn nhất định nên thử 

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương

Trải nghiệm một Bà Nà trong sương


Post a Comment

Vietnam Travel Agency

Hanh Trinh Viet - Viet Ventures
We are travel agency in Ho Chi Minh City since 1999, major on organizing tailor made tour for private group travel throughout Vietnam, the art photography tour and the hospitality management
Lang Truong Tho Farm Camping
Reservation minhbui@dulichhanhtrinhviet.com +84909.088.715
Photo Tour Vietnam
Reservation victorbuian@gmail.com WhatsApps +84908.618.571

Blog Archive