• Home
  • Thu hoạch trái cây vườn 2018

Thu hoạch trái cây vườn 2018

2018 cũng chính là năm đầu mà sầu riêng trong vườn cho thu hoạch. Chờ đợt ròng rã hơn 5 năm cũng đã đến lúc cây cho quả

Chỉ được nhiêu thôi
Chỉ được nhiêu thôi

4 cây xào hái bơ
4 cây xào hái bơ

Bên hiên nhà
Bên hiên nhà

Đang đậu quả, có thể tháng 7 cây Chôm Chôm này chín
Đang đậu quả, có thể tháng 7 cây Chôm Chôm này chín

Giống bơ mới, lùn, sai quả
Giống bơ mới, lùn, sai quả 
Sầu riêng khủng hơn 7 kg
Sầu riêng khủng hơn 7 kg

Cây bơ sáp 20 năm tuổi, năm nay cho trái khá to
Cây bơ sáp 20 năm tuổi, năm nay cho trái khá to

Lăn lóc
Lăn lóc

Post a Comment

Vietnam Travel Agency

Hanh Trinh Viet - Viet Ventures
We are travel agency in Ho Chi Minh City since 1999, major on organizing tailor made tour for private group travel throughout Vietnam, the art photography tour and the hospitality management
Lang Truong Tho Farm Camping
Reservation minhbui@dulichhanhtrinhviet.com +84909.088.715
Photo Tour Vietnam
Reservation victorbuian@gmail.com WhatsApps +84908.618.571

Blog Archive