Tham quan làng chiếu Định Yên, Đồng Tháp

Đan chiếu bằng máy
Đan chiếu bằng máy

Phơi chiếu trên đưòng
Phơi chiếu trên đưòng
Nhận xét