• Home
  • Tour trekking Fansipan, Nóc nhà Đông Dương

Tour trekking Fansipan, Nóc nhà Đông Dương

Tour trekking Fansipan (Fansipan Summit 3014 m)

Liên hệ tổ chức tour trekking Fansipan: Mr. An Bùi 0908.618.571
Đặc biệt phụ trách đoàn là Leader đi rừng, leo núi chuyên nghiệp và camera men chụp ảnh kỷ niệm

Lịch khởi hành tiếp theo: chưa có, nhưng có thể tổ chức cho nhóm riêng


HÀNH TRÌNH TREKKING FANSIPAN 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023
Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Hành trình trekking Fansipan 2023

Đường lên đỉnh Fansipan
Đường lên đỉnh Fansipan

Phút giây hạnh phúc
Phút giây hạnh phúc

Trên đỉnh mù sương
Trên đỉnh mù sương

Lán trại nghỉ đêm trên Fansipan
Lán trại nghỉ đêm trên Fansipan

Lán trại nghỉ đêm trên Fansipan
Lán trại nghỉ đêm trên Fansipan

Lán trại nghỉ đêm trên Fansipan
Lán trại nghỉ đêm trên Fansipan

Lán trại nghỉ đêm trên Fansipan
Lán trại nghỉ đêm trên Fansipan

Picnic trưa trên Fansipan
Picnic trưa trên Fansipan

Lán trại nghỉ trưa trên Fansipan
Lán trại nghỉ trưa trên Fansipan


CHUYẾN TREKKING FANSIPAN 2019

Tour trekking Fansipan, Nóc nhà Đông Dương

Bắt đầu hành trình từ Trạm Tôn, với độ cao 1900 m
Bắt đầu hành trình từ Trạm Tôn, với độ cao 1900 m

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Hành trình trekking Fansipan

Post a Comment

Vietnam Travel Agency

Hanh Trinh Viet - Viet Ventures
We are travel agency in Ho Chi Minh City since 1999, major on organizing tailor made tour for private group travel throughout Vietnam, the art photography tour and the hospitality management
Lang Truong Tho Farm Camping
Reservation minhbui@dulichhanhtrinhviet.com +84909.088.715
Photo Tour Vietnam
Reservation victorbuian@gmail.com WhatsApps +84908.618.571

Blog Archive