Du Lịch Hành Trình Việt - Viet Ventures

Post Page Advertisement [Top]

Tham quan quần thể Đảo Bà Lụa, Hà Tiên

Photo by Logan Bui

Tour tham khảo:

http://www.dulichhanhtrinhviet.com/2017/10/tour-mekong-3-ngay-2-dem-dao-ba-lua.html

Tham quan quần thể Đảo Bà Lụa, Hà Tiên
Tham quan quần thể Đảo Bà Lụa, Hà Tiên

Tham quan quần thể Đảo Bà Lụa, Hà Tiên

Tham quan quần thể Đảo Bà Lụa, Hà Tiên

Bè nuôi cá Mú, Cá Bóp - Đảo Bà Lụa, Hà Tiên
Bè nuôi cá Mú, Cá Bóp - Đảo Bà Lụa, Hà Tiên

Bè nuôi cá Mú, Cá Bóp - Đảo Bà Lụa, Hà Tiên
Bè nuôi cá Mú, Cá Bóp - Đảo Bà Lụa, Hà Tiên

Tham quan quần thể Đảo Bà Lụa, Hà Tiên

Tham quan quần thể Đảo Bà Lụa, Hà Tiên

Tham quan quần thể Đảo Bà Lụa, Hà Tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

DU LỊCH HÀNH TRÌNH VIỆT VIET VENTURES