• Home
  • Viet Ventures hân hạnh đồng hành cùng Gia Dinh Photo Contest 2016

Viet Ventures hân hạnh đồng hành cùng Gia Dinh Photo Contest 2016

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Viet Ventures đồng hành cùng CLB nhiếp ảnh Gia Định tổ chức cuộc thi ảnh quốc tế Gia Định Photo Contest 2016. Đây là một trong những cuộc thi ảnh uy tín của Việt Nam và Thế Giới với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế - FIAP, Hội hình ảnh không biên giới ISF của Pháp.

Điều làm nên chất lượng của cuộc thi ảnh chính là tính Minh bạch và Chất lượng của ban giám khảo, dưới đây là danh sách ban giám khảo Cuộc thi ảnh Quốc Tế CLB nhiếp ảnh Gia Định lần 5 năm 2016


ẢNH MÀU
Mr. Hoàng Thạch Vân/ VN E.FIAP, E.VAPA
Mr. Thomas Lang/ USA APSA, MPSA, E.FIAP, FPANY, FPSEA
Mr. Trần Hữu Trí/ FR ER.ISF


ẢNH ĐƠN SẮC
Mr. Hoàng Quốc Tuấn/ VN M.FIAP, EG.VAPA
Mr. David Tay/ SGP M.FIAP, FRPS, EPSA.
Mr.Trương Hoàng Thêm/ VN E.FIAP, E.VAPA


ẢNH THIÊN NHIÊN
Mr. Georges Delattre/ FRA E.FIAP
Mr. Nguyễn Thứ Tính/ VN A.FIAP, A.VAPA
Mr. Nguyễn Đình Quốc Văn/ VN A.VAPA


ẢNH DU LỊCH
Mrs. Joanne Stolte/ USA M.PSA, E.FIAP, F.PSA
Mr. Robert Wong/ USA ARPS, FPSNY, FPSEA, FHCPS, FICS
Mr. Nguyễn Xuân Khánh/ VN


ẢNH BỘ
Mr. Nguyễn Xuân Khánh/ VN
Mr. Huỳnh Trí Dũng/ VN ES.VAPA
Mr. Nguyễn Thứ Tính/ VN A.FIAP, A.VAPA


GIẢI ĐẶC BIỆT GDPC
Mr. Nguyễn Thái Phiên/ VN E.FIAP, E.VAPA
Mr. Nguyễn Thành Luy/ VN A.VAPA
Mr. Lê Hữu Dũng/ VN A.VAPA

Cuộc thi ảnh quốc tế dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Liên hệ website CLB để biết thêm thông tin chi tiết http://2016.giadinhphotocontest.com/


Bài: An Bùi - Photo: Giadinhphotocontest

Hành Trình Việt hân hạnh đồng hành cùng Gia Dinh Photo Contest 2016

Hành Trình Việt hân hạnh đồng hành cùng Gia Dinh Photo Contest 2016

Hành Trình Việt hân hạnh đồng hành cùng Gia Dinh Photo Contest 2016

Hành Trình Việt hân hạnh đồng hành cùng Gia Dinh Photo Contest 2016

Hành Trình Việt hân hạnh đồng hành cùng Gia Dinh Photo Contest 2016

Hành Trình Việt hân hạnh đồng hành cùng Gia Dinh Photo Contest 2016

Hành Trình Việt hân hạnh đồng hành cùng Gia Dinh Photo Contest 2016

Post a Comment

VIETNAM TRAVEL AGENCY

Hanh Trinh Viet - Viet Ventures
We are travel agency in Ho Chi Minh City since 1999, major on organizing tailor made tour for private group travel throughout Vietnam, the art photography tour and the hospitality management
Lang Truong Tho Farm Camping
Reservation minhbui@dulichhanhtrinhviet.com +84909.088.715
Photo Tour Vietnam
Reservation victorbuian@gmail.com WhatsApps +84908.618.571