Du lịch hành trình việt

Post Page Advertisement [Top]

Ảnh: Mộng Hồng - Minh Bùi

Tham quan làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

 Tham quan làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

Tham quan làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

Tham quan làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

Tham quan làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

Tham quan làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

Tham quan làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

Tham quan làng gốm Bàu Trúc ở Ninh Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Du lịch hành trình việt