Du Lịch Hành Trình Việt - Viet Ventures

Post Page Advertisement [Top]

Ảnh: An Bùi

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015


Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Tham quan lò gạch nung ở Sa Đéc 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

DU LỊCH HÀNH TRÌNH VIỆT VIET VENTURES