Hoa dại ven đường - đường đi Đà Lạt 10.2015

Hoa dại ven đường - đường đi Đà Lạt

Photo Minh Bùi @ 10.2015

Hoa Dã Quỳ, trên đường tham quan Đà Lạt
Hoa Dã Quỳ, trên đường tham quan Đà Lạt

Hoa Dã Quỳ, trên đường tham quan Đà Lạt

Hoa Dã Quỳ, trên đường tham quan Đà Lạt

Hoa Dã Quỳ, trên đường tham quan Đà Lạt


Đồi chè ở Đà Lạt
Đồi chè ở Đà Lạt

Đồi chè ở Đà Lạt

Đồi chè ở Đà Lạt

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét