Tham quan Tháp chàm Ponaga ở Nha Trang

Tham quan Tháp chàm Ponaga ở Nha Trang

Photo Minh Bùi @ 10.2015

Tham quan Tháp chàm Ponaga ở Nha Trang

Tham quan Tháp chàm Ponaga ở Nha Trang

Tham quan Tháp chàm Ponaga ở Nha Trang

Tham quan Tháp chàm Ponaga ở Nha Trang

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét