Khám phá điểm du lịch mới tại huyện Tân Phú, Đồng Nai

Cổng chùa Linh Phú
Cổng chùa Linh Phú - Photo Minh Bui

Chùa Linh Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai

Chùa Linh Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
Chùa Linh Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai - Photo Minh Bui

Chùa Linh Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai
Chùa Linh Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai - Photo Minh Bui

Đường lên thác Hòa Binh, huyện Tân Phú, Đồng Nai
Đường lên thác Hòa Binh, huyện Tân Phú, Đồng Nai - Photo Minh Bui
Đường xuống Hồ Đa Tôn, Tân Phú, Đồng Nai
Đường xuống Hồ Đa Tôn, Tân Phú, Đồng Nai - Photo Minh Bui

Đường xuống Hồ Đa Tôn, Tân Phú, Đồng Nai
Hồ Đa Tôn, Tân Phú, Đồng Nai - Photo Minh Bui
Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét