Thăm lăng và ao cá Bác Hồ

Thăm lăng và ao cá Bác Hồ

Photo An Bùi

Lăng Bác ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội
Lăng Bác ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội - Photo An Bùi

Lăng Bác ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Lăng Bác ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội


Lăng Bác ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Lăng Bác ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Lăng Bác ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Ao cá Bác Hồ
Ao cá Bác Hồ

Tham quan Lăng và ao ca Bác Hồ

Tham quan Lăng và ao ca Bác Hồ

Tham quan Lăng và ao ca Bác Hồ

Tham quan Lăng và ao ca Bác Hồ

Tham quan Lăng và ao ca Bác Hồ

Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét