Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang

Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang

Photo An Bùi

Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang
Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang - Photo An Bùi

Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang

Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang

Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang

Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang

Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang

Tham quan Hồ Cá Trí Nguyên ở Nha Trang

Xem thêm: du lịch đảo Bình Ba
Share on Google Plus

0 comments:

Đăng nhận xét