Những hình ảnh cuối của làng nổi Long Xuyên trước khi bị xóa bỏ

Lần đầu đến với Làng nổi Long Xuyên chắc cũng có lẽ sẽ là lần cuối cùng, vì nghe thông tin từ Anh Giang, HDV của đoàn thì đến tháng 9 này, ...
Xem thêm